Preise

Lippenaufbau

0,55 ml 170 Euro
1 ml 270 Euro

Nasen-/Kinnkorrektur

Mit Hyaluron 270 Euro
Mit PDO-Fäden 400 Euro

Wangenaufbau

2 ml 380 Euro
jeder weitere 1 ml 120 Euro

PDO-Lifting

(Je nach Areal)
Kleines Lifting (2 COG PDOs und 4 kurze PDOs) 500 Euro
Mittleres Lifting (4 COG PDOs und 8 kurze PDOs) 700 Euro
Großes Lifting (6 COG PDOs und 12 kurze PDOs) 900 Euro

Dark-Circle-Treatment

Je Areal 150 Euro

Faltenglättung

(Mit Bio-Botox)
Erstzone 150 Euro
Jede weitere 80 Euro

Vampire-Lifting/Plasma (PRP)

150 Euro

Injektionslipolyse

Je Areal 150 Euro

Faltenunterspritzung

1 ml 270 Euro
Jeder weitere 1 ml 120 Euro

Buttlift (PDO-Fäden)

Kleiner Butt-Lift (bis zu 50 kurze PDO-Fäden pro Seite) 1800 Euro
Mittlerer Butt-Lift (bis zu 70 kurze PDO-Fäden pro Seite) 2500 Euro
Großer Butt-Lift (bis zu 120 kurze PDO-Fäden pro Seite) 3000 Euro

Liquid-Buttlift

100ml pro Seite (insgesamt 200ml) 3100 Euro
125ml pro Seite (insgesamt 250ml) 3700 Euro
150ml pro Seite (insgesamt 300ml) 4300 Euro

Jawline-Aufbau/Korrektur

2 ml 380 Euro
Jeder weitere 1 ml 120 Euro